TRENUJEMY

KOLUSZKI

 

Wtorki - czwartki godz: 17:30 

Boisko przy SP 1 w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12

 

ROGÓW

grupa młodsza: pon. 16:15 , czwartek godz 18:00

grupa starsza : wtorek -  czwartek  godz. 16:30 

Boisko Orlik przy szkole

 

JEŻÓW

Poniedziałek - środa -  piątek  godz. 17:30

Boisko Olimpii Jeżów ul. Kaczeńcowa