Zakończyliśmy Obóz Piłkarski ARPIT

« wróć

Dziękujemy rodzicom zawodników że kolejny rok darzą nasze metody szkolenia oraz wychowania młodego pokolenia zaufani

Dziękujemy rodzicom zawodników że kolejny rok darzą nasze metody szkolenia oraz wychowania młodego pokolenia zaufaniem
Dziękujemy samym zawodnikom za serce wkładane w treningii na boisku oraz sali wykładowej

Dziękujemy trenerom za treningii

Teraz czas podtrzymywania tego co wypracowane na obozie, czas wytrwałego treningu i do zobaczenia na następnym zgrupowaniu ARPIT